Op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht.
U kan deze bereiken via het centrale oproepnummers:

  • Tel. 02 201 22 22 (wachtdienst van huisartsen en artsen in medische wachtposten, bereikbaar 24 uur per dag en 7 dagen per week - Brusselse wachtdienst)
  • Tel. 02 242 43 44 (wachtdienst huisartsen, enkel in het weekend bereikbaar - Brusselse Huisartsenkring).

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.