Attesten, formulieren en voorschriften

 

GDPR

Via e-mail kunnen wij geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kunnen wij geen garanties bieden over de snelheid bij het beantwoorden.

De overheid heeft het platform Helena.care ontwikkeld. Via dit platform is het in bepaalde gevallen mogelijk om op een privacy-vriendelijke manier resultaten van onderzoeken te delen. Neem gerust eens een kijkje wat de mogelijkheden zijn via deze link.

Voorschriften

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Het is bovendien storend om de dokter te telefoneren met de vraag voor voorschriften. Maak dus een afspraak wanneer u ziet dat u voorschriften nodig heeft.

Attesten en formulieren

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.